00:24 PST Thứ tư, 27/08/2014
Violympic
Website tiểu học
Nhập điểm
Hoa học trò
Phòng GD Hải An
Kết quả đánh giá ngoài trường THCS Lê Lợi
Sáng ngày 6/5/2014, Đoàn kiểm tra của Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng đã tiến hành khảo sát, đánh giá và kiểm định ngoài chất lượng của...

Kết quả đánh giá ngoài trường THCS Lê Lợi

Kết quả đánh giá ngoài trường THCS Lê Lợi

Sáng ngày 6/5/2014, Đoàn kiểm tra của Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng đã tiến hành khảo sát, đánh giá và kiểm định ngoài chất lượng của trường THCS Lê Lợi theo 5 tiêu chuẩn.