06:54 PST Thứ năm, 24/07/2014
Violympic
Website tiểu học
Nhập điểm
Hoa học trò
Phòng GD Hải An
Kết quả đánh giá ngoài trường THCS Lê Lợi
Sáng ngày 6/5/2014, Đoàn kiểm tra của Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng đã tiến hành khảo sát, đánh giá và kiểm định ngoài chất lượng của...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2014-2015

V/v tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2014-2015 Căn cứ công văn số 420/UBND-GDĐT ngày 28/5/2014 của UBND quận Hải An về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2014-2015; Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của UBND quận Hải An về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2014-2015 cho các trường THCS, Tiểu...

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2014-2015

V/v tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2014-2015 Căn cứ công văn số 420/UBND-GDĐT ngày 28/5/2014 của UBND quận Hải An về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2014-2015; Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của UBND quận Hải An về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2014-2015 cho các trường THCS, Tiểu học, Mầm non thuộc quận Hải An;

Kết quả đánh giá ngoài trường THCS Lê Lợi

Kết quả đánh giá ngoài trường THCS Lê Lợi

Sáng ngày 6/5/2014, Đoàn kiểm tra của Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng đã tiến hành khảo sát, đánh giá và kiểm định ngoài chất lượng của trường THCS Lê Lợi theo 5 tiêu chuẩn.